Spotkania KIWI – Kobiecego Inkubatora Wiedzy i Inicjatyw w KGW Dzięgielów

Okazją do spotkania reprezentantek Stowarzyszenia KKK z ponad trzydziestoma członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Dzięgielowie był Dzień Kobiet. Uroczysty poczęstunek towarzyszył rozmowie na temat planowanych na czerwiec uroczystych ogólnopolskich obchodów 150-lecia KGW.
Gospodarzem uroczystej rocznicy będzie właśnie KGW Dzięgielów, które działa od 1963 roku.
W spotkaniu udział wzięli współpracujący z Kołem: Sołtys, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięgielowie oraz Prezeska Rejonowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej.
W obchody 150-lecia KGW włączy się też Stowarzyszenie KKK w ramach projektu „Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet Śląska Cieszyńskiego w powiecie cieszyńskim” ze względu na fakt, iż naszym Partnerem formalnym jest właśnie Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej. Chcemy wspomóc podejmowane przez kobiety działania na rzecz aktywnego kultywowania tradycji i promocję kobiecej przedsiębiorczości.
Przewodniczącą koła w Dzięgielowie jest Pani Gertruda Proksa, która zachęca Wszystkich zainteresowanych współpracą na spotkania Koła, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek po 10-tym każdego miesiąca w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie. Artykuł o aktywnej liderce i kole w Dzięgielowie pt. Z Dzięgielowa do Brukseli, został zamieszczony w pierwszym numerze wydawanego przez nas magazynu „Cieszyńskie na obcasach”.

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec