Biogramy
Kobiet_

Biogramy Kobiet_

Anna Rucka (1903-1944)

Ofiarna działaczka organizacji  kobiecych na Zaolziu w okresie międzywojennym. Prekursorka  poradnictwa dla kobiet i kształcenia na kursach. W czasie wojny ukrywała w domu uciekinierów i pomagała im w dalszej drodze. Zamordowana w Oświęcimiu. Pisała wyjątkowe  grypsy z hitlerowskich więzień.

Anna Szabot „Rachela” (1906-1942)

Działaczka harcerska, bohaterska siostra – diakonisa Ewangelickiego Diakonatu  Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie. Działała w grupie przyobozowej Batalionów Chłopskich, była łączniczką Komendy Głównej BCH. Pomagała więźniom Auschwitz, przenosiła listy, paczki, robiła zastrzyki pracującym poza obozem. Zginęła, ratując życie swojemu dowódcy, a jej ciało spalili Niemcy w obozowym krematorium.  

Agnieszka Pilchowa (1888-1945)

„Jasnowidząca” z Wisły, rozstrzelana w obozie Ravensbrűck, gdzie uwięziono ją za pomoc partyzantom. Kobieta o wielkim sercu, zawsze niosła pomoc potrzebującym. Leczyła niekonwencjonalnymi metodami, wzywana nawet do szpitala. Pisała artykuły i powieści o swoich wizjach przyszłości. Otrzymywała nagrody od prezydentów Polski i Czechosłowacji. Współpracowała z Józefem Piłsudskim.

Helena Molak (1921-2012)

Kurierka Wincentego Witosa, premiera RP, w czasie jego emigracji politycznej w Czechosłowacji. W latach II wojny światowej brała udział w ruchu oporu na Śląsku Cieszyńskim w Batalionach Chłopskich i w Ludowym Związku Kobiet. Po roku 1989 działała na rzecz jedności ruchu ludowego. Odznaczona Krzyżem Walecznych i orderem Polonia Restituta. Jako wielki przyjaciel dzieci otrzymała Odznakę Przyjaciela Dziecka.

Ewa Milerska (1915-1985)

Aktywna działaczka Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego i Klubu Kobiet w Bystrzycy, organizatorka polskiego życia kulturalnego na Zaolziu. Pisała piękne wiersze gwarą, która chciała pielęgnować. Zebrała i wydała wzory haftów, które spotykamy jako element cieszyńskiego stroju ludowego (na żywotkach) oraz zbiór poezji  Kwiaty z naszej łąki. 

Emilia Kołder (1900-1974)

Autorka książki kucharskiej Kuchnia śląska. Wyjątkowa kucharka, znana i ceniona  na całym Zaolziu, ofiarna działaczka społeczna.  Starania o wydanie książki, zawierającej ponad 1000 przepisów regionalnych i nie tylko, trwały ponad 7 lat. Odbijała się o „szklany sufit”, ale dążenie, by Polacy coś po sobie pozostawili, siła charakteru oraz jej odwaga  doprowadziły do tego, że bestseler ujrzał światło dzienne.

Zofia Leitner (1868-1955)
Józefina Białkowa (1901-1987).

Zofia, wykształcona w Wiedniu, jako jedna z pierwszych w Cieszynie założyła w 1888 roku salon modniarski, który do czasów współczesnych jest prowadzony tylko przez kobiety. Uzyskała tytuł cesarsko-królewskiego dostawcy dworu w Wiedniu. Wyuczyła wiele czeladniczek i mistrzyń modniarskich. Córka Józefina kontynuowała jej dzieło i prowadziła sklep ponad pół wieku. Była znana z elegancji i umiejętności upiększania kobiet. Jej nakrycia głowy, zgodne z najnowszą modą, były cenione szczególnie wśród artystów. Odznaczona złotą odznaką Izby Rzemieślniczej za usługi dla ludności.

Władysława Sikora (1917-2010)

Harcerka, nauczycielka cieszyńskich szkół. Za prowadzenie tajnego nauczania więziona od roku1940 do1945 w Ravensbrűck. Była tam w 1941roku współzałożycielką jedynej obozowej drużyny harcerskiej „Mury”. Dzięki pracy w kuchni, z narażeniem życia, pomagała obozowym koleżankom. Przekazywała informacje poza obóz. Do końca życia angażowała się w pracę w ZHP. Harcerką była 78 lat.

Matka Helena Tichy (1822-1886)

Urodzona w Pradze, pierwsza przełożona generalna śląskiej gałęzi Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. W okresie Kulturkampfu przeniosła Dom Generalny z Nowicjatem z Trzebnicy do Cieszyna, gdzie siostry poświęciły się głównie działalności szkolno-wychowawczej. W powstałych szkołach kształciły się dziewczęta wyznania katolickiego, ewangelickiego i mojżeszowego. Rozpoczęła również misję na Wschodzie w Ameryce.

Marianna Górniak-Cienciałowa (1856-1905)

Razem z mężem Franciszkiem Górniakiem, przekazywali na cele publiczne tyle środków, co nikt na Śląsku.  Po jego śmierci, już sama, wspomagała polskie organizacje i inicjatywy mające budzić polskiego ducha na Śląsku Cieszyńskim. Latami opiekowała się we własnym domu ubogą polską młodzieżą, studentami i sierotami, rozbudzając i podtrzymując ich świadomość narodową.

Zofia Kirkor-Kiedroniowa (1872-1952)

Członkini Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego. Działaczka narodowa walcząca o polskość oraz połączenie Zaolzia z Macierzą. Represjonowana przez władze rosyjskie i czeskie.  Przyczyniła się do powstania  na Zaolziu wielu polskich szkół i organizacji. Prowadziła badania historyczne, pisała książki, artykuły do gazet. Inicjowała i aktywnie uczestniczyła w zbieraniu funduszy na cele społeczne i charytatywne na Śląsku Cieszyńskim i Górnym.

Gabriela von Thun und Hohenstein (1872-1957)

Austriacka arystokratka, czynem udowadniała przywiązanie do Śląska Cieszyńskiego. Inicjowała wiele akcji charytatywnych i często była głównym darczyńcą. Przyczyniła się do powstania jednego z pawilonów Szpitala Śląskiego. Była prekursorką wielu przedsięwzięć społecznych.

Stefania Michejdowa (1884-1942)

Społeczniczka, patriotka, donatorka. Przez całe życie oddana sprawom ludzi „mniejszych szans“, rozwijała ich talenty oraz inicjowała wiele lokalnych akcji pomocowych. Do jej zasług należało m.in.: utrzymywanie żłobka, sierocińca, pomoc gimnazjalistom, opieka nad grobami żołnierzy na cmentarzu komunalnym w Cieszynie, działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Kole Polek, udział w kwestach na polskie gazety i szkoły. Zmarła w Oświęcimiu, skazana za pomoc polskiemu podziemiu, mimo spektakularnej walki o Jej uwolnienie przez czołowe postaci Śląska Cieszyńskiego.

Łucja Maria Monné (1908-1991)

Wychowała wiele pokoleń Cieszyniaków

jako działaczka sportowa i nauczycielka wychowania fizycznego, pedagog z powołania. Współzałożycielka cieszyńskiego oddziału Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Wielka propagatorka akcji pomocy zwierzętom i właściwego  ich traktowania. W testamencie zapisała swój majątek na schronisko dla bezdomnych zwierząt, a dwa cenne obrazy Juliana Fałata przekazała Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Nina Górniak (1915-1939)

Utalentowana projektantka tkanin i odzieży. Wprowadziła nowoczesne formy reklamy swoich wyrobów. W Europie stała się znana po wystawie Sztuk Aplikowanych w Paryżu. Działaczka społeczna, harcerka. Planowała otworzyć szkołę tkactwa artystycznego dla ubogich dziewcząt w Sibicy. Zginęła pod bombami we wrześniu 1939.

Janina Marcinkowa (1920-1999)

Etnograf, choreograf, pedagog, wykładowca, prekursorka edukacji regionalnej w środowisku cieszyńskim. Zebrała, udokumentowała i opublikowała tańce ludowe z głównie z terenu Beskidu i Pogórza Cieszyńskiego. Uznana popularyzatorka polskiego folkloru tanecznego w kraju i za granicą. Współzałożycielka i długoletni choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, który obrał Ją za swoją patronkę i nosi Jej imię.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec