sierpień 2012

sierpień

Polecamy wysłuchanie wywiadu radiowego udzielonego przez Panią Radosławę Baściuk, współzarządzającą projektem  „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”, dofinansowanym w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy . Informacje o niektórych lokalizacjach tablic i upamiętnianych postaciach uległy zmianie i wynikaja  ze statusu niektórych obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków. http:

Młodej społeczności Cieszyna polecamy banner reklamowy na stronach www.ngo.cieszyn.pl, www.klubkobietkreatywnych.pl  i www.cieszyn.pl (zakładka – ciekawe linki) odsyłający do trzech szlaków obywatelskich Cieszyna. Mapy zostały opracowane by zobrazować trzy szlaki łączące Cieszyn i Czeski Cieszyn: 1. SZLAK TOLERANCJI, 2.SZLAK  MŁODYCH CIESZYNIAKÓW, 3. SZLAK CIESZYŃSKIEGO RYNKU PRACY. Szlaki zostały opracowane przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych Cieszyna i Czeskiego

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec