Opis
uliczki_

Opis uliczki_

Uliczka Cieszyńskich Kobiet

Uliczka Cieszyńskich Kobiet znajduje się na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Utworzona została wysiłkiem Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych ku pamięci wszystkich kobiet tworzących na przestrzeni dziejów codzienność i niecodzienność Cieszyna. 

Uliczka Cieszyńskich Kobiet świeci po zmierzchu fot. Marta Mędrzak-Gajda

Historia Uliczki

Kobiety Śląska Cieszyńskiego, wywierały zawsze duży wpływ nie tylko na rodzinę czy prowadzenie gospodarstwa. Uczestniczyły także w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym. Kobieca działalność objawiała się też w zaangażowaniu w sprawy obywatelskie. Niestety, zaledwie trzy kobiety w naszym mieście   doczekały się ulicy ich imienia.

Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych pragnąc uzupełnić tę lukę stworzyło w 2010 roku Uliczkę Cieszyńskich Kobiet. Dzięki gościnności Zamku Cieszyn www.zamekcieszyn.pl   jedna z alejek prowadzących na Wzgórze Zamkowe przejęła tę symboliczną, ale zaszczytną funkcję. Koncepcję Uliczki stworzyła Roma Rojowska. Jej pomysł urealniły Sabina Knapczyk i Aleksandra Satława, młode projektantki z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa. Powstał projekt pomników – lamp świecących w ciemności. Na każdej z lamp umieszczone został nazwisko zapomnianej działaczki na rzecz Śląska Cieszyńskiego. Wszystkie uhonorowane kobiety są bohaterkami cyklu książek Władysławy Magiery pod wspólnym tytułem Cieszyński Szlak Kobiet.

Etapy tworzenia Uliczki

Uliczka liczy dziś 18 lamp. Inauguracja projektu „Uliczka cieszyńskich kobiet” zapoczątkowana została 19 września 2010 roku. Wtedy to Uliczka zyskała siedem lamp/pomników kobiet zasłużonych dla miasta: Marianna Górniak – Cienciałowa, Zofia Kirkor – Kiedroniowa, Gabriela von Thun und Hohenstein, Stefania Michejdowa, Łucja Maria Monné, Janina Marcinkowa, Nina Górniak. Pomysł zrealizowano dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.

Niecałe trzy lata później, 21 kwietnia 2013 roku odsłonięto drugą część Uliczki.  Dzięki hojności darczyńców  na Uliczce umieszczono kolejnych dziewięć lamp. Bohaterkami zostały: Emilia Kołder, Ewa Milerska, Helena Molak, Agnieszka Pilchowa, Anna Rucka, Władysława Sikora, Anna Szalbot (Rachela), matka Helena Tichy, Zofia Leitner i Józefina Białkowa (wspólna lampa).

22 kwietnia 2018 roku, odsłonięto na Uliczce Cieszyńskich Kobiet kolejne dwie nowe lampy, ufundowane przez Zamek Cieszyn, upamiętniające Dorotę Kłuszyńską i Marię Sojkową – członkinie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

100 lat niepodległości

19 października 1918 roku w Cieszynie powołano pierwszy lokalny rząd na ziemiach polskich – Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. co było bezprecedensowym wydarzeniem. Warto o tym pamiętać! W jej skład wchodziły aż trzy kobiety, co stanowiło 14,5% w 21 osobowej Rady. 100 lat temu! Te dzielne kobiety to:  Dorota Kłuszyńska, Maria Sojkowa i Zofia Kirkor-Kiedroniowa. Uliczka Cieszyńskich Kobiet uhonorowała je lampami pomnikami.

 

Sabina Knapczyk i Aleksandra Satława, autorki projektu lamp.

Obiekty przybrały najprostsze formy sześcianów, by cała uwaga widza skupiła się na obcowaniu z niezwykłymi kobietami, ich życiorysami (…) W mroku świecą… może wskazują drogę dosłownie i w przenośni?.

 

Władysława Magiera, autorka biografii

Uliczka, jedyna w Polsce, przypomina dorobek kobiet, który wpisał się w historię Polski i całego narodu. Wszystkie te panie łączyła miłość do skrawka ziemi, który znalazł się w obrębie dwóch państw.  

 

Ewa Gołębiowska, Dyrektorka Zamku Cieszyn

Myślę, że to fantastyczny pomysł, by spotykać się na Uliczce, by w tym miejscu pamiętać o dzielnych i fantastycznych kobietach. Część z nas zapewne znała te panie, bo były to członkinie ich rodzin, ale pewnie dla wielu, gdyby nie Klub Kobiet Kreatywnych, te niezwykłe kobiety pozostałyby nieznane

 

Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP

Uhonorowanie kobiet, które zasłużyły się dla Śląska Cieszyńskiego jest nie tylko okazją do przypomnienia ich zasług, ale też powodem do dumy, że Ziemia Cieszyńska wydała tak wspaniałe córki.

 

Aleksandra Trybuś Posłanka na Sejm PR

Wszystko co łączy te panie to wiara w wartości, zaangażowanie i determinacja w dążeniu i zdobywaniu idei. Myślę, że swoją działalnością spowodowały, że Ziemia Cieszyńska jest jeszcze piękniejsza.

 

Roma Rojowska, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych

Uliczka Cieszyńskich Kobiet na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie utworzona została wysiłkiem Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych ku pamięci wszystkich kobiet tworzących na przestrzeni dziejów codzienność i niecodzienność Cieszyna.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec