„Puńcowka dzieli-my Puńców łączymy” – KKK rozpoczyna realizację projektu unijnego

1 kwietnia 2011 r. KKK rozpoczęło w Puńcowie realizację projektu „Puńcówka dzieli – my Puńców łączymy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w partnerstwie z tamtejszym Kołem Gospodyń Wiejskich.

Zaplanowałyśmy w nim akcję zbierania pamiątek przeszłości Puńcowa do wydania publikacji książkowej „Nasz Puńców wczoraj i dziś” oraz wzbogacenie zbiorów Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej.
Utworzymy publiczną stronę internetową www.naszpuncow.pl, zorganizujemy „Konkurs na potrawy regionalne Puńcowa” i uroczyście zakończymy projekt na festynie szkolnym w czerwcu 2011r. Puńcowianie otrzymają wtedy bezpłatny egzemplarz książki, którą będą współtworzyć i zostanie im przekazana strona internetowa.
Głównym celem projektu jest jednak współpraca podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Puńców oraz wypracowanie „Strategii rozwiązywania problemów osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Puńcowie” jako aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Goleszów na lata 2007-2013”.

Reprezentantami podmiotów publiczno-społecznych Puńcowa będą przedstawiciele: Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Miłośników Puńcowa, Radni, osoby z niepełnosprawnością, Parafii Rzymskokatolickiej, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Ludowego Klubu Sportowego „Tempo” oraz Szkoły Podstawowej. Skład grupy zapewnia proporcjonalny wobec statystyki mieszkańców Puńcowa udział kobiet – 62% i mężczyzn – 38%.
W realizację projektu włączą się też firmy zarejestrowane w Puńcowie. Jest ich aż 93, co poświadcza wysoki poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Baza danych o puńcowskich firmach znajdzie się na stronie internetowej. Dzięki pomocy firm do publikacji książkowej planujemy dołączyć mapę wsi, na której zaznaczone będą miejsca ważne dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.
Zbiórka pamiątek odbędzie się w dniach 4 do 9 kwietnia w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Puńcowie, ul. Sportowa 4, w godzinach 10.00 do 18.00. Również tam otrzymać można wszelkie informacje, zapisy i formularz zgłoszeniowy do „Konkursu na potrawy regionalne Puńcowa”. Kontakt telefoniczny: 694 786 567, 600543752, 33 8529017 lub elektroniczny: klubkobietkreatywnych@gmail.com, www.klubkobietkreatywnych.pl/naszpuncow, www.facebook.com Społeczność: Klub Kobiet Kreatywnych.
Zapraszajmy serdecznie do czynnego udziału w działaniach projektowych wszystkich mieszkańców Puńcowa!

Pierwsze spotkanie najważniejszych reprezentantów instytucji publicznych i społecznych Puńcowa odbyło się 4-04-2011r. Tematem spotkania było omówienie i akceptacja celów projektu oraz zadań/celów podmiotów publiczno-społecznych reprezentowanych przez uczestniczki/uczestników z uwzględnieniem problemu wykluczenia społecznego w Puńcowie pod względem płci:kobiety/mężczyźni, dziewczęta/chłopcy.
Drugie spotkanie dnia 11-04-2011r. „Przeciw wykluczeniu” dotyczyło zbierania informacji o wykluczonych i zasad komunikacji między liderami instytucji publiczno-społecznych Puńcowa”.

Zbiórka pamiątek i zaowocowała zebraniem materiałów (zdjęć, wycinków z gazet, zapisów wspomnień najstarszych mieszkańców,rękopisów, książek). Czekamy na dalsze zbiory, które znajdą miejsce w publikacji książkowej „Nasz Puńców wczoraj i dziś” oraz w szkolnej Izbie Pamięci.
Trzecie spotkanie „Przeciw wykluczeniu: integrujemy społeczność Puńcowa” odbyło się 18.04.2011
Wypracowaliśmy wspólnie plan działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Puńcowie, które zostaną przekazane pod koniec czerwca Radzie Gminy Goleszów.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna nt. metod opracowania „Planu odnowy wsi Puńców. Strategia rozwiązywania problemów społecznych osób zagrożonych marginalizacja społeczną w Puńcowie. Propozycja aktualizacji „Planu rozwoju lokalnego w gminie Goleszów na lata 2007-2013”. Omówiliśmy też przekazanie przez uczestników spotkania materiałów do książki „Nasz Puńców wczoraj i dziś” oraz do zakładek na stronę www.naszpuncow.pl

16 maja 2011 r. odbyło się czwarte spotkanie liderów podmiotów publiczno-społecznych „Przeciw wykluczeniu: integrujemy społeczność Puńcowa”. Podsumowaliśmy na nim zebrane dane statystyczne do wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Puńcowie, które będą przekazane w czerwcu br. Radzie Gminy Goleszów jako propozycja aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego w Gminie Goleszów na lata 2007-2013″.

Z uczestnikami przedyskutowano informacje nt. założeń funkcjonowania strony internetowej www.naszpuncow.pl oraz omówiono zasady przekazywania danych na stronę, dostępu i administrowania nią przez poszczególne organizacje/instytucje Puńcowa, będące właścicielami zakładek na tej stronie. Omówiliśmy i zaakceptowaliśmy scenariusz festynu z okazji zakończenia roku szkolnego i na zakończenie projektu 18 czerwca na terenie LKS „Tempo”. Uzgadnialiśmy wstępnie rolę uczestników spotkań reprezentujących podmioty społeczno-publiczne Puńcowa w trakcie festynu. Wybraliśmy skład komisji do konkursu na potrawy regionalne. Na festynie wręczana będzie mieszkańcom bezpłatna książka „Nasz Puńców wczoraj i dziś” oraz przekazana w/w podmiotom publiczna  strona internetowa www.naszpuncow.pl

Uzgodniony skład GRUPY ODNOWY WSI PUŃCÓW:

1.       KGW – Joanna Byrtek

2.       Szkoła Podstawowa – Agata Franek

3.       Stowarzyszenie Miłośników Puńcowa – Justyna Nizio

4.       Kościół Rzymsko-Katolicki – Piotr Ciesielski

5.       Radni Gminy Goleszów – Mirosław Sobel

6.       Sołectwo/Rada Sołecka –  Stanisław Kukuczka

7.       Kościół Ewangelicko-Augsburski –  Tomasz Chudecki

8.       OSP – Rafał Glajcar

9.       LKS „Tempo” –  Bogdan Glajcar

Uczestnicy w Biurze Projektu – siedziba KGW w Puńcowie.
– Spotkania tematyczne.

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec