Ekskluzywny Panel Menedżerek Kultury „Budujemy widownię instytucji kultury” w Książnicy Cieszyńskiej

Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”, której współorganizatorem było Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych. Jedną z jej części był Panel Menedżerek Kultury zatytułowany „Budujemy widownię instytucji kultury”, który odbył się 19 listopada w Książnicy Cieszyńskiej.
Głównym celem tego panelu było zaprezentowanie przez kobiety Śląska Cieszyńskiego swojej aktywności w życiu publicznym i aktywnej partycypacji w sprawach funkcjonowania instytucji kultury w miastach i gminach powiatu cieszyńskiego. W panelu, który poprowadziła dr Jolanta Skutnik z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wzięły udział reprezentantki formalnych i nieformalnych instytucji kultury, szeroko włączające się w różne inicjatywy publiczne, ale także samodzielnie podejmujące tego typu działania.
W panelu wypowiadały się: mgr Romualda Rojowska – Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, mgr Łucja Brzeżycka – Książnica Cieszyńska, mgr Cecylia Gasz-Płońska – Dyrektorka Cieszyńskiego Ośrodka Kultury DOM NARODOWY, mgr Kama Pawlicka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Anna Piszkiewicz – Wiceprezes Sekcji Kobiet Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, mgr Monika Sabela-Kukuczka – Dyrektor Oddziału BGŻ BNP PARIBAS w Cieszynie.
Uczestniczki panelu rozmawiały wieloaspektowo o poziomie uczestnictwa w kulturze, jak on wpływa na postawy, o konieczności szerokiego włączania w kulturę kobiet z uwagi na fakt, iż kobiety edukują się częściej niż mężczyźni i powinny korzystać pełniej z oferty instytucji kultury, a także włączać się do wspólnej pracy nad wizją i misją instytucji kultury, o animatorkach kultury, pracujących społecznie, z potrzeby serca.
Możliwość wymiany zdań i opinii w gronie ekspertek była rzeczowa i szczera, odbyła się w życzliwej atmosferze i przyniosła pozytywne rezultaty dla wszystkich uczestników konferencji. W zgodnej opinii jej uczestników stała na wysokim poziomie zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej, a podziękowania ze strony uczestników nadal napływają do Organizatorów z intencją ponownego spotkania.
Elegancję i szyk konferencji w wyjątkowym otoczeniu Książnicy Cieszyńskiej i Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie podkreślił zapach i smak wyszukanych herbat Loyd i kaw z kafeterii MOKATE, które zostały nieodpłatnie przekazane przez tą znaczącą dla rozwoju regionu firmę wspierającą – jakże często! – wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Cieszymy się, że firma MOKATE zauważa, docenia i wspiera nasze inne cykliczne inicjatywy, które organizowane są społecznie m.in. takie jak Kongresy Kobiet Śląska Cieszyńskiego.
Panel Menedżerek Kultury został dofinansowany jako część projektu „Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet Śląska Cieszyńskiego w życiu publicznym” z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2015. W wydarzenie zaangażowane były wolontariuszki z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, za co im serdecznie dziękujemy.

O naszym panelu napisano na portalu Grupy MOKATE S.A. http://www.mokate.com.pl/centrum-prasowe,marketing-i-kultura,54,430.html

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec