Otwarcie Uliczki Cieszyńskich Kobiet

W niedzielę (19 września) o godz. 10.45 odbędzie się uroczyste otwarcie „Uliczki Cieszyńskich Kobiet” (nigdzie w Polsce nie ma uliczki kobiet)! Celem unikalnego projektu Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie było wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego na rzecz patriotyzmu lokalnego, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz równości kobiet i mężczyzn poprzez edukację o historii kobiet i ich roli w tworzeniu historii miasta Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego.

O 11.00 promocja książki Władysławy Magiery „Cieszyński szlak kobiet” w Cafe Presso!

Projekt składa się z 3 części:

• część I: Utworzenie na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie Uliczki Cieszyńskich Kobiet upamiętniająca, (od)zyskanych dla historii wspólnej, kobiety tworzące historię Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego. Będzie tam tablica objaśniająca intencję jej utworzenia oraz rozmieszczone w przestrzeni bryły z nazwiskami upamiętnionych kobiet. Cel utworzenia Uliczki objaśnia Inskrypcja na tablicy w holu Oranżerii. Uliczka Cieszyńskich Kobiet powstała wysiłkiem Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych, by zaznaczyć rolę i miejsce wszystkich kobiet, które na przestrzeni dziejów tworzyły i tworzą codzienność i niecodzienność Cieszyna.
Niecodzienność naszego Miasta tworzyły:

• 1. Marianna Górniak – Cienciałowa 1856-1905, współwłaścicielka cegielni w Sibicy. Razem z mężem, Franciszkiem Górniakiem, a później sama wspomagała wszystkie polskie organizacje. Na cele publiczne Górniakowie łożyli tyle co nikt na Śląsku w stosunku do środków, jakimi dysponowali.

• 2. Zofia Kirkor – Kiedroniowa 1872-1952. Członkini Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego. Działaczka narodowa walcząca o polskość Śląska Cieszyńskiego i połączenie Zaolzia z Macierzą. Represjonowana przez władze rosyjskie i czeskie. Przyczyniła się do powstania na Zaolziu polskich szkół i organizacji.

• 3. Gabriela Thun von und Hohenstein 1872-1957. Czynem udowadniała przywiązanie do Śląska Cieszyńskiego. Inicjowała wiele akcji charytatywnych i często była głównym darczyńcą. Dzięki niej powstał jeden z pawilonów Szpitala Śląskiego. Pomagała biednym, szczególnie mieszkańcom Kończyc Wielkich.

• 4. Stefania Michejdowa 1884-1942. Wielka działaczka charytatywna, pomagała wszystkim, którzy pomocy potrzebowali, a szczególnie dzieciom z domu dziecka. Zginęła śmiercią męczeńską w Oświęcimiu.

• 5. Łucja Maria Monne 1908-1991. Wychowała wiele pokoleń Cieszyniaków jako działaczka sportowa i nauczycielka wychowania fizycznego. Współzałożycielka cieszyńskiego oddziału Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Na schronisko dla bezdomnych zwierząt zapisała swój majątek.

• 6. Janina Marcinkowa 1920 – 1999. Etnograf, choreograf, pedagog. Zebrała, udokumentowała i opublikowała tańce ludowe z głównie z terenu Beskidu i

Pogórza Cieszyńskiego. Uznana popularyzatorka polskiego folkloru
tanecznego w kraju i zagranicą. Współzałożycielka i długoletni
choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, który nosi jej imię.
Coś o ideologii „Uliczki cieszyńskich kobiet”, przestrzeni na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, wypowiedź młodych projektantek tworzących bryły z hi-maksu (nowoczesnego materiału):
„Obiekty przybrały najprostsze formy sześcianów by cała uwaga widza skupiła się na obcowaniu z niezwykłymi kobietami, ich życiorysami. Dyktaturę sześcianu przełamują ukośne ścianki przypominające szlif-można pokusić się o skojarzenia ze szlachetnymi kamieniami, kryształami, które z kobietami cieszyńskimi łączy wyjątkowość. Wejście natomiast (w planach) swoją formą przywodzi na myśl skupisko takich kobiet-kryształów, ukształtowanych na cieszyńskiej ziemi. Sześciany dobrze komponują się z otoczeniem: zgeometryzowanymi, czerwonymi ławkami oraz zamkowymi murami.
W mroku świecą.. może wskazują drogę dosłownie i w przenośni?”

Projektantki Uliczki: Sabina Knapczyk i Ola Satława, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych, rok II. Na Zamku w Cieszynie projektantki odbywają praktyki, a zaprojektowanie Uliczki Cieszyńskich Kobiet stało się w ich opinii bardzo przyjemnym zadaniem:)

• część II: Publikacja wydana przez Stowarzyszenie KKK i Kongres Polaków w Czechach „Cieszyński szlak kobiet”, zawierająca biogramy 11 (od)tworzonych kobiet, autorstwa Władysławy Magiery, v-ce prezeski Stowarzyszenia KKK.
Wypowiedź p.W.Magiery nt. publikacji: „Cieszyński szlak kobiet”:
„Dlaczego taki dobór postaci, zapytał mnie pierwszy recenzent książki, dr Józef Szymeczek. Jako prezes Kongresu Polaków w RC bardzo wiele mi pomógł przy wydaniu książki. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Pewne postacie intrygowały mnie od dawna, np. Olga Stonawska. Chodziłam do pracy i czytałam tablicę na domu, upamiętniającą jej męża i to, że w ich domu mieścił się Komisariat Legionów Polskich w 1914 r. Zawsze zastanawiałam się, co na to żona. Wprowadzenie biura do domu jako działanie charytatywnie było dla mnie zastanawiające. Postanowiłam się czegoś bliżej dowiedzieć o tej wspaniałej kobiecie, ale informacji było bardzo mało, bo pracowała społecznie, cicho, bez rozgłosu. To dotyczyło większości pań, bohaterek mojego opracowania. Trzeba było więc na nowo odkryć te zapomniane bohaterki. Pomyślałam, że jeśli kobiety nie napiszą o kobietach, to nie napisze nikt. Historię piszą zwycięzcy, a tymi w historii byli najczęściej mężczyźni. Opisane panie wiele wniosły do historii naszego miasta i regionu, dlatego zasługują na pamięć. Moje bohaterki to wyjątkowe kobiety, które musiały pokonać znacznie więcej przeszkód aniżeli mężczyźni, by pracować dla ogółu. W większości żyły w czasach, kiedy było trzeba walczyć o polskość naszego Śląska i jego przynależność do Macierzy. Tych 11 nazwisk kobiet w publikacji nie wyczerpuje zagadnienia, ale jest symbolem wszystkich bezimiennych bohaterek, które często jako pierwsze uczyły dzieci miłości do tego, co polskie i wpajały normy moralne, które owoce przynosiły w przyszłości. Już słyszę nowe nazwiska pań, które powinny być przypomniane. Prawdopodobnie będę pisała drugi tomik. Chciałabym, aby w naszym mieście powstał w rzeczywistości cieszyński szlak kobiet, jako turystyczny trakt prowadzący po śladach moich bohaterek”.

• część III: Wystawa nt. bohaterek publikacji, w nowoczesnej formie ciekawych gadżetów w Klubokawiarni Cafe Presso na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.
Partnerem w projekcie jest Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie!.
Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 5 tys. zł oraz przez Burmistrza Cieszyna w kwocie 1,5 tys. zł.
Ogromny koszt przedsięwzięcia został włożony nieodpłatną pracą Stowarzyszenia KKK oraz dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie (książka) i Zamek (materiał hi-macs) sponsorom.

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec