grudzień 2012

grudzień

W grudniu  2012 roku  została oddana do druku książka pt. „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” będąca podsumowaniem całorocznej pracy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Część pierwsza publikacji zawiera „Szlak Tolerancji”, czyli biogramy osób różnych wyznań i narodowości, których pełne zasługi życie i praca sprawiły, że Cieszyn szczyci się swoim związkiem […]

Ostatni warsztat śródroczny w projekcie „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” odbył się w dniach 11-12 grudnia 2012 roku  w Pradze w Republice Czeskiej. Edukacja obywatelska UP związana była z poznaniem szlaków obywatelskich w Pradze, a w szczególności związany był z zapoznaniem przez UP z historią czeskiego parlamentaryzmu poprzez organizacje pokazu filmu w Parlamencie […]

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec