marzec 2012

marzec

Na początku stycznia w Cieszynie rozpaczął się całoroczny projekt „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” w którym uczestniczą młodzi ludzie z Polski i Czech. Koordynatorem całego projektu jest Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych z Cieszyna. -Jest to projekt Polsko–Czeski który angażuje niewielką liczbę uczniów szkół ponadgimnazjalnych z czeskiego i polskiego Cieszyna–informuje Roma Rojowska, koordynatorka projektu. […]

Mili uczestnicy/uczestniczki projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”, dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Spotykamy się o godzinie 9.00 w Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46, http://kc-cieszyn.pl/ Poznacie: historię Książnicy Cieszyńskiej, metody i formy pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technik informacyjnych, zasady korzystania z dzieł zmikrofi

„Sylwetki wybitnych artystów i działaczy pochodzenia żydowskiego, niemieckiego i czeskiego” 18 lutego uczestnicy/uczestniczki projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”, dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na pierwszym spotkaniu w tym dniu w Domu Narodowym poznali dokonania wybitnych postaci pochodzenia żydowskiego. Przestawiła je pani Grażyna Geronim, a

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec