Zakończenie projektu „Puńcówka dzieli – my Puńców łączymy”

Puńcówka dzieli – my Puńców łączymy, to projekt zrealizowany w  partnerstwie przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych i Koło Gospodyń Wiejskich w Puńcowie,  a dofinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego ma służyć  integracji mieszkańców wsi Puńców. Jego zasadnicza część została zakończona w sobotę18-06-2011r. podczas festynu na zakończenie roku szkolnego na terenie Ludowego Klubu Sportowego „Tempo” w Puńcowie,  który udzielił nam gościny.

Zgodnie z założeniem uroczyście oddaliśmy mieszkańcom wsi publiczną stronę internetową www.naszpuncow.pl, 170. stronnicową publikację książkową „Nasz Puńców wczoraj i dziś”, stworzoną przez mieszkańców Puńcowa oraz przeprowadziliśmy konkurs kulinarny na potrawy regionalne.

Autorki projektu dziękują wszystkim podmiotom społeczno-publicznym Puńcowa i  mieszkańcom, za aktywną pomoc i zaangażowanie.


Książka Nasz Puńców wczoraj i dziś została oddana w ręce mieszkańców Puńcowa. Stanowi ona efekt współpracy podmiotów społeczno-publicznych Puńcowa działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz mieszkańców wsi w ramach projektu „Puńcówka dzieli – my Puńców łączymy”. Te podmioty to: Sołtys i Rada Sołecka, Radni Gminy Goleszów, Szkoła Podstawowa,  Parafie Kościołów:  Ewangelicko-Augsburskiego i Rzymsko-Katolickiego, Ludowy Klub Sportowy „Tempo”, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Miłośników Puńcowa.

Mamy nadzieję, że opis działalności tych podmiotów oraz niezrzeszonych mieszkańców działających aktywnie na rzecz wsi zawarty w tej publikacji zainteresuje nie tylko Puńcowian.  Chcemy inspirować i dawać dobry przykład innym działającym w gminie i powiecie organizacjom pozarządowym i samorządowcom, dla których ważny jest proces integracji i aktywizacji społeczno-obywatelskiej mieszkańców.

Dwie partnerskie organizacje kobiece Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie i Koło Gospodyń Wiejskich w Puńcowie wykorzystały szansę integracji społecznej i promocji aktywności obywatelskiej. Książka to obraz historii Puńcowa i  aktywności wsi od czasów najdawniejszych do dziś, uwzględniająca pełną  autonomię wszystkich organizacji społeczno-publicznych Puńcowa w decydowaniu o zawartości przekazywanych do książki tekstów i zdjęć do poszczególnych rozdziałów, bez jakiejkolwiek cenzury z naszej strony.

Projekt „Puńcówka dzieli – my Puńców łączymy”, którego istotną częścią jest książka, był realizowany przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie i Koło Gospodyń Wiejskich w Puńcowie przez trzy miesiące: od 01.04. do 30.06.2011 r., dzięki napisanemu rok wcześniej wnioskowi, przedyskutowanemu i uzgodnionemu z liderami podmiotów publiczno-społecznych Puńcowa w czasie kilkakrotnych spotkań. Potrzeba realizacji projektu została zauważona w wyniku analizy działalności tych podmiotów rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w sołectwie. Niepokojąca dla nas jest niezmieniająca się na lepsze statystyka osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: na 1523 mieszkańców Puńcowa (dane Sołtysa z 28.05.2010) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Cieszyn (stan na 29.04.2011r.) było: 96 osób, w tym 59 kobiet; bezrobotnych do 25 roku życia – 20 osób, w tym 10 kobiet; bezrobotnych powyżej 50 roku życia – 24 osoby, w tym 12 kobiet. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela stałej pomocy finansowej i innej 80 osobom (z 28 rodzin), a pracą socjalną objętych jest 69 osób (30 rodzin). Dlatego ważnym elementem projektu było opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym przez uczestników pięciu spotkań „Przeciw wykluczeniu: integrujemy mieszkańców Puńcowa”, którymi byli nimi liderzy wymienionych wyżej podmiotów publiczno-społecznych Puńcowa.

Zebranie materiałów do książki to koszt emocjonalny i społeczny wielu osób, które uznały sens tej pracy. Nasz Zespół Redakcyjny zabiegał o różnorodność i jakość pozyskiwanych materiałów angażując się w to przedsięwzięcie społecznie, na równi z mieszkańcami Puńcowa. Mamy świadomość, że projekt nie pozwolił na zaspokojenie wszystkich oczekiwań, ale też uczciwie musimy dodać, że bardzo długo i bezskutecznie czekaliśmy na materiały od niektórych podmiotów, które mogły znaleźć się w książce dla dumy ze wspólnych osiągnięć wszystkich mieszkańców wsi, ale się tu nie znalazły. Mimo to, liczymy, że sprawimy radość puńcowianom pięknie wydaną i opracowaną publikacją, w której jest tak wiele namacalnych dowodów zbiorowego wysiłku, budowania tożsamości i zgodnego współdziałania mieszkańców wsi „wczoraj” i „dziś”. Główna bowiem refleksja, wynikająca z analizy materiałów przekazanych do niniejszej książki, to towarzysząca historii wsi wielowiekowa tradycja zgodnego, oddolnego organizowania się ludzi w dwuwyznaniowej społeczności Puńcowa w celu realizacji potrzeb mieszkańców – niech trwa!

 

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec