UWAGA! SZANSA NA LEGALNĄ PRACĘ DLA KOBIET ZA GRANICĄ

Na prośbę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach skierowaną do naszego Stowarzyszenia KKK informujemy, że WUP prowadzi aktualnie rekrutację do projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES.
Głównym celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom zamierzającym podjąć pracę poza granicami kraju.
AKTUALNIE, DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU ZAPRASZAMY KOBIETY ZAMIESZKUJĄCE WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, KTÓRE UKOŃCZYŁY 30 LAT, SĄ BEZROBOTNE LUB NIEAKTYWNE (BIERNE) ZAWODOWO.
W ramach projektu oferujemy wsparcie:
– diagnostyczne (poradnictwo zawodowe),
– szkoleniowo-doradcze (warsztaty, usługi doradcze, kursy języka obcego (angielski, niemiecki), szkolenia zawodowe),
– finansowego (ryczałt na przejazd: do 1500 zł oraz ryczałt na osiedlenie w związku z podjęciem pracy za granicą: 5 000 zł),
– międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES (m.in. udział w spotkaniach rekrutacyjnych z zagranicznymi pracodawcami).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Projektu:
Agnieszka Szczyrba
(32) 757 33 91
Tomasz Adlof
(32) 757 33 54
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
projekt-eures@wup-katowice.pl
http://wupkatowice.praca.gov.pl/-/2555137-trwa-nabor-uzupelniajacy-do-projektu-pozakonkursowego-eures-

WUP w Katowicach zwrócił się do naszego Stowarzyszenia KKK z uwagi na:
– PROFIL naszej działalności,
– RODZAJ I CHARAKTER PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI,
– SZEROKIE MOŻLIWOŚCI POINFORMOWANIA O PROWADZONEJ REKRUTACJI WIELU POTENCJALNYCH UCZESTNICZEK PROJEKTU.

SPEŁNIAMY PROŚBĘ O DYSTRYBUOWANIE TEJ WIADOMOŚCI POPRZEZ ZAMIESZCZENIE JEJ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Kontakt:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
Tel. 32/757-33-54

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec