PUBLIKACJA NA KONIEC PROJEKTU

W grudniu  2012 roku  została oddana do druku książka pt. „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” będąca podsumowaniem całorocznej pracy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.

Część pierwsza publikacji zawiera „Szlak Tolerancji”, czyli biogramy osób różnych wyznań i narodowości, których pełne zasługi życie i praca sprawiły, że Cieszyn szczyci się swoim związkiem z nimi. Uczestnicy/uczestniczki projektu w ciągu pół roku wybrali 21 osób, które swoimi – ich zdaniem – czynami i postawą (na polu oświaty, dobroczynności, inwestycji, przedsiębiorczości, sztuki, literatury) przyczynili się do rozwoju i rozsławienia Cieszyna. W celu zebrania materiałów potrzebnych do  opracowania przez młodzież biogramów wybranych postaci, zorganizowano dla nich warsztaty ukazujące wielokulturowość Śląska Cieszyńskiego. Biogramy napisane przez młodzież „projektową” były tłumaczone przez młodzież z Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie.

Druga część publikacji to „Szlak aktywności młodych cieszyniaków”, rezultat pracy grupowej i indywidualnej uczestników/uczestniczek projektu. Podczas warsztatu zimowego oraz na spotkaniach samorządów uczniowskich młodzież sporządziła diagnozę, selekcję i spis miejsc spędzania czasu wolnego, połączonego z rozwojem osobistym.

Część trzecia książki to opracowanie przez młodzież „Szlaku cieszyńskiego rynku pracy” poprzez wskazanie i opisanie ciekawych, innowacyjnych firm. Na warsztatach śródrocznych opracowywała założenia do tworzenia indeksu firm i miejsc stażu/praktyk/zatrudnienia w Cieszynie i Czeskim. Opisanie firm według w/w wskaźników okazało się trudne z uwagi na brak dostępnych informacji np. na stronach internetowych firm. Opracowane opisy przedsiębiorstw mają zachęcić młodzież do samodzielnych, ukierunkowanych poszukiwań informacji o firmach, do których aspirują.

Ostatnia część publikacji to zapis wypowiedzi młodzieży szkół średnich ze zrealizowanej przez nich debaty „Czy warto tutaj zostać? Wybory życiowe młodych mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”. Przygotowując się do debaty młodzież, wypracowała sposób zbierania i prezentacji informacji o tym, co muszą wiedzieć o środowisku, w którym żyją i działają, aby po studiach podjąć właściwą decyzję. Przygotowanie debaty w stylu oksfordzkim dla ponad 140 osób zobligowało młodzież „projektową” do zrobienia dokładnej mapy ich zasobów i potrzeb lokalnych.

 

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec