Na przekór metryce – wspiera Akademia WSB w Cieszynie

Wiele osób w wieku 60+ ma siłę i energię, by nadal pracować. W niektórych krajach pracodawcy starają się zatrzymać seniorów na rynku pracy np. poprzez szkolenia, czy programy aktywizacji. Kryzys z dostępem do pracowników sprawia, że coraz bardziej cenią oni kompetencje i odpowiedzialność zatrudnionych z tej grupy wiekowej. W ostatnich latach zmienił się model emerytalny i seniorzy nie opiekują się tak często wnukami, jak kiedyś. Nie chcą znikać z rynku pracy, bo czują się sprawni i aktywni. Podjęcie pracy, choćby kilka razy w tygodniu, daje im szansę na lepszy poziom życia. Rekomendujemy wsparcie naszej cieszyńskiej uczelni dla osób, które chcą być nadal aktywne zawodowo.

Te możliwości stwarza bezpłatny udział w projekcie „Na przekór metryce – osoby 50 + i seniorzy na srebrnym rynku pracy”. Wymóg udziału jest tylko jeden – trzeba mieć  ukończone 50 lat.

Kursy, szkolenia, nowy zawód

Pierwszoplanową korzyścią udziału w projekcie jest wsparcie w procesie adaptacji na rynku pracy. Senior uzyska dostęp do serwisu z ofertami pracy i profesjonalnego poradnictwa zawodowego dla seniorów. Będzie też możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje i rozwijających zainteresowania, pozwalające uzyskać zatrudnienie w nowych, ciekawych zawodach.

Na początek – diagnoza potrzeb

Z myślą o wsparciu kobiet i mężczyzn w procesie aktywizacji zawodowej na „srebrnym rynku pracy” Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie zaprasza do udziału w indywidulanych konsultacjach z doradcą zawodowym. Obecnie doradztwo zawodowe staje się coraz bardziej istotnym elementem aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. Coraz więcej osób widzi potrzebę pomocy doradcy zawodowego w procesie poszukiwaniu zatrudnienia, przekwalifikowania się, odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

W czasie pandemii – konsultacje online

Podczas spotkań można dowiedzieć się i poruszyć szczególnie interesujące tematy takie jak:

  • Samozatrudnienie
  • Rozwój osobisty
  • Kursy i szkolenia
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  • Skuteczna autoprezentacja w kontaktach z pracodawcami
  • Niepełnosprawność a rynek pracy
  • Wolontariat.
Zgłoszenie jest proste

Na jedną osobę jest przeznaczone są 3 godz. konsultacji z doradcą zawodowym. Zapisy odbywają się przez formularz rejestracyjny. Z osobami zapisanymi skontaktuje się pracownik uczelni celem ustalenia konkretnego terminu konsultacji. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na:  https://badania.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=549919&newtest=Y

Pełna informacja o działaniach projektowych dostępna jest na: www.wsb.edu.pl/seniorwpracy

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec