Max Rostal uhonorowany tablicą interaktywną

Ostatnia tablica na „Szlaku tolerancji” została zainaugurowana! Uroczyste otwarcie tablicy upamiętniejącej Maxa Rostala, zwanego „cieszyńskim Paganinim” odbyło się przy ul. Bóżniczej 7. Wybitnym gościem tego spotkania był Pan Paweł Puczek, profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Katowicach, długoletni Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych, Prodziekan Wydziału Instrumentalnego (2 kadencje), a w latach 1990-2004 prowadzący klasę skrzypiec oraz wykłady metodyki skrzypcowej w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jego komentarz dotyczący Maxa Rostala miał osobisty charakter z uwagi na kontakt z żoną Maxa Rostala na Malcie. Słowo o wybitnych muzykach Cieszyna wygłosił Pan Jan Puczek, jeden z twórców i liderów Forum Ewangelickiego, skupiającego na spotkaniach wybitnych przedstawicieli świata kultury, nauki i polityki związanych ze środowiskiem ewangelickim w Polsce.  Razem z Profesorem Pawłem Puczkiem otwarcia tablicy dokonała Kasia Siewko, uczestniczka naszego projektu, autorka biogramu Maxa Rostala, która opowiedziała zebranym o powodach wyboru tej postaci. Uroczystość została uświetniona nieodpłatnym występem Zespołu Tańca Żydowskiego KLEZMER, działającego w COK „Domu Narodowym” w Cieszynie. Wszystkim zebranym dziękujemy za liczne przybycie i zaangażowanie w przebieg uroczystości: Pani Poseł RP Aleksandrze Trybuś, Radnym Miasta Cieszyna Alicji Wlach i Eugeniuszowi Raabe, Bogusławowi Słupczyńskiemu, który dokonał aktorskiej interpretacji biogramu Maxa Rostala, Krzysztofowi Gawlasowi za wspaniały podkład muzyczny i profesjonalne przygotowania w swoim studiu muzycznym, Pani Lidii Hławiczce za organizację i pomoc w dotarciu do postaci żydów cieszyńskich oraz organizację występu zespołu „Klezmer”, tancerzom i tancerkom tego zespołu, V-ce prezeskom Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych: Pani Radosławie Baściuk i Pani Małgorzacie Wacławik-Syrokosz oraz członkiniom KKK za wspierającą obecność i zaangażowanie w realizację projektu tablic interaktywnych, a szczególnie Przewodniczącej Rady Gminy Hażlach Pani Grażynie Krehut, mieszkańcom budynku przy ul. Bóżniczej 7 za udzielenie zgody na zamieszczenie tablicy, wszystkim uczestnikom uroczystości. Fundatorami tablic interaktywnych są: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, NWR KARBONIA oraz Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych.

                                                                                                                        Roma Rojowska – prezeska zarządu KKK i kierowniczka projektu „Cieszyńska  szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”

Zespół Muzyki Żydowskiej KLEZMER

Prof. zw. Paweł Puczek z Akademii Muzycznej w Katowicach, violinista, wybitny znawca metodyki gry skrzypcowej, opowiadał o Maxie Rostalu, Pan Jan Puczek, nauczyciel cieszyńskich szkół, propagator muzyki i kultury cieszynskiej

 

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec