Ratusz w Cieszynie

Kobiety pytają o zieleń w mieście

Urząd Miejski w Cieszynie zorganizował niedawno konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia. Wyjątkowo interesujący przebieg miała ich część realizowana metodą „Charette”. Stowarzyszenie KKK chce dodać swoją kobiecą perspektywę w trosce o rolę i miejsce zieleni w przestrzeni miejskiej. Posłuchajcie na jakie przygotowane przez nas pytania odpowiedział nasz gość – miejski aktywista Jarek Brzeżycki.
Polecamy lekturę całego artykułu na ten temat w naszym magazynie CIESZYŃSKIE NA OBCASACH.

Udostępniamy w nim 25.minutowy zapis rozmowy z Jarkiem, który ilustruje część stawianych przez nas pytań  o stopień i głębokość zaangażowania obywatelskiego oraz rolę urzędniczek i urzędników samorządowych w kreowaniu tzw. polityki zieleni, włączenia jej w strategię rozwoju miasta (nie tylko centrum) i ochrony zdrowia mieszkanek i mieszkańców.

Pytania Stowarzyszenia KKK o rekreacyjną funkcję ogólnodostępnej zieleni 
 1. Czy łąki kwietne są droższe od utrzymywania przez MZD trawników w mieście? Dlaczego uważa się, że są lepsze od trawy? Łąki kwietne i trawniki powinny zapewniać ich użytkowanie do rekreacji, a nie jedynie funkcję estetyzującą; dlatego stawia się tam np. lekkie mobilne meble miejskie. Świetnym miejsce dla łąk kwietnych jest m.in. część Parku Pokoju od strony pomnika Szersznika, trawnik przed Teatrem im. A. Mickiewicza, Wzgórze Zamkowe, Cieślarówka.
 2. Miastu potrzebne są parklety – konstrukcje do mobilnej zieleni jako namiastka przestrzeni ulicznej podnoszące jej atrakcyjność (np. ul. Michejdy i osiedlach mieszkaniowe), do montowania na terenach parkingowych (Al. Łyska), oraz na Rynku (aby zapewnić dostęp do bezpłatnej przestrzeni, poza płatnymi miejscami w kawiarniach).
 3. Rozpłytowywanie jest prostą i tanią alternatywą dla ulic pozbawionych zieleni (np. Wyższa Brama).
 4. Mówimy NIE wycince drzew w mieście (zwłaszcza starodrzewia) bez społecznych konsultacji i szeroko dostępnej informacji w publicznych mediach.
 5. Kiedy w Cieszynie zostanie opracowana długofalowa strategia dla zieleni miejskiej? Kto ją opracuje? Czy i kiedy w Cieszynie zostanie zatrudniony architekt/architektka zieleni nadzorującą realizację polityki zieleni jako elementu strategii rozwoju miasta (nie tylko centrum) i ochrony zdrowia mieszkańców?
 6. Warunkiem dostępności do zieleni np. na bulwarach i w miejskich parkach powinny być inteligentne toalety publiczne oraz udostępnianie toalet przez przedsiębiorców w punktach handlowych w zamian za miesięczną rekompensatę od czynszu(akcja powinna być zainicjowana przez miasto). Wydzielenie w mieście toalet publicznych w centrum miasta powinno być wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego, co zostało całkowicie pominięte na etapie konsultacji społecznych i wymaga włączenia do procesu legislacji.
Pytania Stowarzyszenia KKK o zieleń – miejska zieleń użytkowa a pies jako mieszkaniec miasta
 1. Ustawienie  kubłów na psie odchody w całym mieście
 2. Oznaczyć i wydzielić “Toalety dla psów”, czyli miejsca do załatwiania psich potrzeb fizjologicznych.
 3. Opracowanie i egzekwowanie skutecznych przepisów regulujących sprzątanie po psach.
 4. Wydzielenie w mieście miejsc z przeznaczeniem dla zwierząt (nie tylko rzeczonych „toalet”) – w centrum miasta taki teren powinien być wyznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, co zostało pominięte na etapie konsultacji społecznych i wymaga włączenia do procesu legislacji.
Pytania Stowarzyszenia KKK o zieleń  – estetyzująca funkcja zieleni w obiektach handlowych i w budynkach mieszkalnych
 1. Co myślicie o włączenie mieszkańców w ukwiecanie okien i balkonów sadzonkami przekazywanymi nieodpłatnie przez MZD, tak  jak to miało miejsce w latach 70. i 80. np. na Głębokiej.
 2. Przed witrynami sklepów na Głębokiej mogłyby być wystawiane rośliny zielone/kwiaty doniczkowe dostarczane nieodpłatnie przez miasto np. bardzo odpornym drzewem jest jabłoń rajska.
 3. Zachętą do ukwiecania/ozdabiania wejść do swoich lokali dla właścicieli sklepów na ul. Głębokiej może być np. niewielka obniżka czynszu.

Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #proo

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec