Już jest -mamy Program IV Kongresu Kobiet Śląska Cieszynskiego 7-8 października 2016 r.

W maju i czerwcu odbywały się spotkania z naukowczyniami Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie z Wydziału Etnologii i Nauk o Sdukacji: dr Kingą Czerwińską, dr Katarzyną Marcol, dr Anną Drożdż, mgr Santanż Murawską. Stowarzyszenie KKK reprezentowały: prezeska Roma Rojowska i wiceprezes Małgorzata Wacławik-Syrokosz. Wynikiem spotkań jest uzgodnienie programu IV Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego, którego drugi dzień przebiegać będzie w całości właśnie w UŚ w Cieszynie. Spotykałyśmy się również z pracownikami Zamku Cieszyn oraz Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, gdzyż gospodarzami pierwszego dnia kongresu będą te właśnie podmioty. Stowarzyszenie KKK reprezentowały: prezeska Roma Rojowska i wiceprezes Małgorzata Wacławik-Syrokosz. Wynikiem spotkań jest współpraca czterech partnerów przy realizacji IV Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego: organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych, WEiNoE Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Zamku Cieszyn.

IV KONGRES KOBIET ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO – 7-8 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
Zamek Cieszyn – Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Wyższa Szkoła Biznesu w Cieszynie

I dzień 7 października 2016 r.
Miejsce: ZAMEK CIESZYN
Czas: 10:00- 14:30
10:00 -12:00 Panel: PODZIEL SIĘ IDEĄ
Wystąpienia :
 Akademia Emila – alternatywa dla rodziców, czyli o edukacji inaczej – Wioletta Matusiak, Fundacja Emil
 Ekozofia w służbie niepełnosprawnym – Elżbieta Waliczek
 Dinksy – komunikacja obrazem – Urszula Szwed, Studio Ilustratorsko-Projektowe Dinksy
Plecionkarstwo jest w dechę! Współpraca ze społecznością lokalną – Stowarzyszenie Serfenta
Zamek Cieszyn na szlaku innowacji – Ewa Gołębiowska/Lubomira Trojan, Zamek Cieszyn
12:30-14:30 Warsztaty: zdobienia tróweł, wiklinowe/ze słomy, kulinarne

I dzień 7 października 2016 r.
Miejsce: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CIESZYNIE WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Czas: 17:00-20:00
Panel: WIEDZIEĆ JAK, CZYLI O SZTUCE ISTNIENIA W ŻYCIU PUBLICZNYM
Uczestnicy: władze powiatu, liderki polityczne, gospodarcze i społeczne

II dzień – 8 października 2016 r.
Miejsce: WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O KULTURZE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE
Czas: 9:00-15:00
9:00-10:00 Park kobiet
10:00 Panel otwarcia
10:30-12:00 Panel 1: KAPITAŁ SPOŁECZNY KOBIET 50 PLUS W XXI WIEKU
Prowadzące: dr Wiesława Walkowska i Dorota Stasikowska-Woźniak dyskutować będą o z zaproszonymi ekspertkami o tym jak pogodzić aspiracje, dążenia czy też realizację marzeń kobiet 50 PLUS wobec nowych wzorców starzenia się i oczekiwań społecznych w zmieniającej się rzeczywistości.
12:-12:40 PARK KOBIET – Stoiska organizacji pozarządowych, instytucje, firmy, wydawnictwa
12:40- 14:10 Panel 2 i 3 (odbędą się równolegle)
Panel 2: KOBIECOŚĆ: NIECHCIANA – UKRYTA – UPRAGNIONA* – *niepotrzebne skreślić
Prowadzące: dr Anna Drożdż i mgr Santana Murawska będą poszukiwać odpowiedzi na pytania: czy kobietą się jest, staje się, czy też bywa oraz czy kobiecość to wewnętrzna tożsamość, a może wyuczona społeczna rola?
Panel 3: KOBIETY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH – PARYTETY, MODA, CZY NORMALNA SPRAWA
Prowadząca: dr Ilona Fajfer-Kruczek porozmawia z przedstawicielkami wybranych zawodów o tym, co fascynuje kobiety w pracy w formacjach mundurowych oraz o tym, czy kobieta w mundurze to bohaterka czy „męski typ” – mity – prawdy – stereotypy.
14:00-15:00 Warsztaty (równologle)
Warsztat psychologiczny: Filary poczucia własnej wartości kobiet, czyli jak budować i na czym wspierać obraz siebie. Prowadząca: Ilona Krzempek
Warsztat rękodzieła: Well done – Owca Podkładowca. Prowadząca: Laura Andrukiewicz

CNO_02_G.indd

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec