II warsztat projektowy

„Sylwetki wybitnych artystów i działaczy pochodzenia żydowskiego, niemieckiego i czeskiego”

18 lutego uczestnicy/uczestniczki projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”, dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na pierwszym spotkaniu w tym dniu w Domu Narodowym poznali dokonania wybitnych postaci pochodzenia żydowskiego. Przestawiła je pani Grażyna Geronim, autorka wyjątkowej pracy magisterskiej na temat artystów żydowskich na Ziemi Cieszyńskiej. Pani Lidia Hławiczka wskazała natomiast na dokonania działaczy żydowskich oraz współczesną działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Cieszynie. Przekazane informacje oraz zaprezentowane publikacje stanowią dla młodzieży asumpt do wyboru postaci, jakie opisują w formie biogramów w samodzielnie stworzonej w ramach projektu publikacji na temat osób zasłużonych dla historii Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.
W tym samym dniu młodzież spotkała się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego z panią Ireną French, by poznać zasługi wybitnych Cieszyniaków pochodzenia niemieckiego i czeskiego.
Obydwa spotkania zbliżyły młodzież do rozumienia różnorodnych uwarunkowań historycznych oraz mechanizmów uprzedzeń i stereotypów działaczy w wielonarodowym Cieszynie podzielonym granicą po I wojnie światowej.

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec