Uroczysta Sesja Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach (fotoreportaż)

Uczestnicy/uczestniczki Projektu „Cieszyńska szkoła Obywatelstwa: po obu stronach Olzy” wraz z organizatorami, sponsorami i wybitnymi gośćmi uroczystej sesji Sejmiku Wojewódzkiego poświęconą 80. rocznicy śmierci Józefa Kiedronia. W pierwszym rzędzie od lewej: współzarządzająca Projektem Radosława Baściuk, Władysława Magiera autorka publikacji „Sierota ministrem. Józef Kiedroń 1879-1932)”, Janusz Buzek radny Sejmiku, Posłanka na Sejm RP Aleksandra Trybuś.

 

 

 

Lutowe obrady Sejmiku Województwa Śląskiego rozpoczęły się przyjęciem oświadczenia w sprawie uczczenia Józefa Kiedronia, wybitnego i zasłużonego działacza ruchu narodowego i oświatowego na Śląsku Cieszyńskim, ministra przemysłu i handlu w rządzie Władysława Grabskiego w 80. rocznicę jego śmierci.

 

 

 

 

Dr Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, wygłasza laudację poświęconą pamięci Józefa Kiedronia w 80. rocznicę jego śmierci. Kongres Polaków w Republice Czeskiej ustanowił rok 2012 rokiem Józefa Kiedronia.

 

 

 

 

 

Pozostałe zdjęcia:

 

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec