Cieszyńska Szkoła Obywatelstwa Tag

Posts tagged "Cieszyńska Szkoła Obywatelstwa"

W sobotę 21 kwietnia o godzinie 9.00 młodzież uczestnicząca w projekcie spotka się w redakcji „Głosu Ludu” w Czeskim Cieszynie przy ul. Komeńskiego 4. W programie zapoznanie się z całym cyklem wydawniczym: od poszukiwania tematów, zbierania materiałów, poprzez pisanie tekstów, aż po skład gazety i jej dystrybucję. Przypominamy o obowiązku dostarczenia biogramu wybranej postaci zasłużonej […]

Na początku stycznia w Cieszynie rozpaczął się całoroczny projekt „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” w którym uczestniczą młodzi ludzie z Polski i Czech. Koordynatorem całego projektu jest Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych z Cieszyna. -Jest to projekt Polsko–Czeski który angażuje niewielką liczbę uczniów szkół ponadgimnazjalnych z czeskiego i polskiego Cieszyna–informuje Roma Rojowska, koordynatorka projektu. […]

Mili uczestnicy/uczestniczki projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”, dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Spotykamy się o godzinie 9.00 w Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46, http://kc-cieszyn.pl/ Poznacie: historię Książnicy Cieszyńskiej, metody i formy pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technik informacyjnych, zasady korzystania z dzieł zmikrofi

„Sylwetki wybitnych artystów i działaczy pochodzenia żydowskiego, niemieckiego i czeskiego” 18 lutego uczestnicy/uczestniczki projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”, dofinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na pierwszym spotkaniu w tym dniu w Domu Narodowym poznali dokonania wybitnych postaci pochodzenia żydowskiego. Przestawiła je pani Grażyna Geronim, a

Relacja telewizyjna z wyjazdu uczestników/uczestniczek projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” na uroczystą sesję Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach (od 0:24 s. do 2min. 06 s.) Wyjazd miał miejsce 13.02.2012 r. i zorganizował go Kongres Polaków w Republice Czeskiej, partner projektu wraz ze Stowarzyszeniem Klub Kobiet Kreatywnych.

Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi uczestników/uczestniczek projektu „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” w audycji red. Krystyny Berki w Kwadransie Polskich Aktualności Rozgłośni Radiowej w Ostrawie – kliknij na podkreślony na stronie radia napis KW 2012-02-17 aby posłuchać – w Internetowym archiwum polskich audycji Radia Czeskiego w Ostrawie z dnia 17.02.2012r. (od 5 minuty audycji).

Uczestnicy/uczestniczki Projektu „Cieszyńska szkoła Obywatelstwa: po obu stronach Olzy” wraz z organizatorami, sponsorami i wybitnymi gośćmi uroczystej sesji Sejmiku Wojewódzkiego poświęconą 80. rocznicy śmierci Józefa Kiedronia. W pierwszym rzędzie od lewej: współzarządzająca Projektem Radosława Baściuk, Władysława Magiera autorka publikacji „Sierota ministrem. Józef Kiedroń 1879-1932)”, Janusz Buzek radny Sejmiku, Posłanka na Sejm RP Aleksandra Try

W TV Ostrava w programie „Wiadomości w języku polskim” można obejrzeć relację z wizyty ekipy telewizyjnej w czasie zimowego warsztatu w projekcie „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy” realizowanym przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w partnerstwie z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej.Fragment reportażu o warsztatach w Ustroniu rozpoczyna się w 6.00 minucie programu –

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec