Panel „Inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej jako szansa dla kobiet” – 18 października 2015 r.

Jak zrobić dobry biznes w sektorze ekonomii społecznej i stworzyć nowe miejsca pracy? Chcecie sie nauczyć na dobrym przykładzie i zrobić to samo? Przyjdźcie na panel „Świat nauki, gospodarki i samorząd razem dla małej i średniej przedsiębiorczości w regionie. Inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej jako szansa dla kobiet” na III Kongresie kobiet Śląska Cieszyńskiego 18 października (miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Cieszynie, ul. Frysztacka 44). Weźmie w nim udział MAGDALENA GRALA, prezeska spółdzielni socjalnej OFKA, prowadzącej dizajnerskie miejsca noclegowe 8POKOI na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. http://8pokoi.pl/
Magda Grala to też współinicjatorka projektu OFKA. Cieszynianka z wyboru i ekonomistka z wykształcenia. Znalazła się w tym roku w piątce kobiet nominowanych do tytułu ORYGINALNEJ KOBIETY ŚLASKA CIESZYŃSKIEGO. Jest propagatorką spółdzielczości doskonale zorientowaną w zagadnieniach związanymi z ekonomią społeczną i CSR-em (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Interesuje się również tradycyjnym rzemiosłem (szczególnie z terenów Śląska Cieszyńskiego i Beskidów), historią regionu oraz współczesnym designem. Swoje zainteresowania realizuje poprzez działania spółdzielni i wizerunek miejsc noclegowych 8POKOI, stawiając na łączenie tradycji i nowoczesności.

Podstawową i bieżącą działalnością Spółdzielni Socjalnej OFKA jest prowadzenie „8 POKOI – pokoi butikowych” oraz obsługa związanego z pokojami ruchu turystycznego (organizacja czasu wolnego, catering, informacje o regionie). OFKA zajmuje się również prowadzeniem – cyklicznych oraz na zlecenie – warsztatów ceramicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ciągu swojej krótkiej historii kierowana przez Magdę OFKA zorganizowała w ramach swojego biura eventowego:
– dwie konferencje oraz forum na zlecenie OWES (Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) w Bielsku-Białej,
– dwie wizyty studyjne oraz prezentacje zagadnień związanych ze spółdzielczością oraz promocją ekonomii społecznej podczas konferencji, a także spotkań organizowanych na Zamku Cieszyn oraz w innych spotkaniach w województwie śląskim.

OFKA współpracuje z Zamkiem Cieszyn, Domem Narodowym i Urzędem Miasta przy organizacji imprez plenerowych:
– Strachy na Zamku 2014, 2015- stoisko gastronomiczne,
– Noc Muzeów 2014, 2015 – warsztaty dla dzieci,
– CieszynFest 2014 – punkt gastronomiczny, warsztaty dla dzieci, Skarby z Cieszyńskiej Trówły 2014 – punkt gastronomiczny), cyklicznych festiwali (Kino na Granicy 2014, 2015 – organizacja noclegów, catering, Kręgi Sztuki 2014, 2015 – organizacja noclegów, catering, warsztaty dla dzieci) odbywających się na Wzgórzu Zamkowym oraz bierze w nich czynny udział. Udziela się w imprezach i konkursach promujących ekonomię społeczną (TKB 2014 Szczyrk – stoisko promocyjno-informacyjne, warsztaty ceramiczne, malowanie twarzy dla dzieci, ROPS Katowice 2015- konkurs na plakat promujący ekonomie społeczną i partnerstwa lokalne w woj. śląskim II miejsce, stoisko na Dniach Bestwiny 2015 – warsztaty dla dzieci).
W okresie letnim OFKA prowadzi punkt małej gastronomii oraz wypożyczalnie rowerów (2014 dziedziniec Zamek Cieszyn, 2015 dziedziniec Browar Zamkowy Cieszyn).

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec