O postaciach na „Szlaku Tolerancji” w Radio90

Polecamy wysłuchanie wywiadu radiowego udzielonego przez Panią Radosławę Baściuk, współzarządzającą projektem  „Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy”, dofinansowanym w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy . Informacje o niektórych lokalizacjach tablic i upamiętnianych postaciach uległy zmianie i wynikaja  ze statusu niektórych obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków. http://www.radio90.pl/szlak-tolerancji-w-polskim-i-czeskim-cieszynie.html

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec