Droga do sukcesu: kompetencje-kreatywność-kariera

Projekt „Droga do sukcesu: kompetencje-kreatywność-kariera”, dotyczący oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich, realizować będzie w terminie 1.08.-30.11.2009 dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych z siedzibą na Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Celem projektu są działania informacyjno-promocyjne, doradcze i szkoleniowe podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości dalszego kształcenia i korzyści płynących ze szkolenia. Poprzez realizację projektu chcemy pomóc 20 niepracującym osobom, w tym 10 bezrobotnym zarejestrowanym w PUP, w rozbudzeniu aspiracji edukacyjnych i wejściu na rynek pracy. Naszym celem szczegółowym jest zainicjowanie zasad dobrej współpracy beneficjentów z instytucjami działającymi już w powiecie cieszyńskim poprzez edukację uczestników w zakresie poruszania się po tych instytucjach. Celem szczegółowym będzie zapoznanie uczestników z możliwościami kształcenia się przez całe życie, ukierunkowane na rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i kontekstach zarówno w systemie formalnym, jak i nieformalnym, tj. w szkołach oraz w placówkach kształcenia zawodowego, w uczelniach i w placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia incydentalnego, w więc w domu, w pracy, w społeczności. Efektem końcowym tych działań będzie sporządzenie w wyniku szkoleń i konsultacji port folio dla każdego uczestnika, które zawierać będzie opracowaną indywidualnie ścieżkę kariery zawodowej i możliwości jej realizacji poprzez podniesienie/uzupełnienie wykształcenia/kwalifikacji w instytucjach oświatowych. Powyższe cele będą realizowane w postaci szkoleń opartych na nowoczesnej wiedzy psychologicznej (dotyczącej komunikacji, asertywności, umiejętności pracy w zespole, zarządzania czasem, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi), pedagogicznej (kształtowanie postaw rodzinnych i rodzicielskich oraz postawy przedsiębiorczości, e-learningu), a także w zakresie doradztwa zawodowego (rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia i rozwój zawodowy). Nieodpłatnie zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne odbywać się będą w Zamku Zebrzydowicach oraz w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości Cieszynie. W projekcie założony jest zwrot kosztów dojazdów do Cieszyna oraz poczęstunek w formie obiadu. Na Zamku posiadamy własne biuro i dysponujemy zapleczem dydaktycznym w postaci wyposażonych sal wykładowych oraz doskonałą kadrą szkoleniową.

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec