CZAS DLA KOBIET – II KONGRES KOBIET ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 6 WRZEŚNIA 2014R.

Cieszymy się na bliskie już spotkanie kobiet w Teatrze im. A Mickiewicza w Cieszynie. Organizatorki kongresu – Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie  – „czas dla kobiet” wypełnią ważnymi kwestiami decydującymi często o przyszłości kobiet, do których należy edukacja, przedsiębiorczość i nowe technologie.

Współczesne wyzwania rynku pracy wskazują nam konieczność nabywania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych, poszerzania wiedzy specjalistycznej, aby zabiegać skutecznie o zatrudnienie, zmianę miejsca pracy czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wskażemy na wartość wiedzy i proces uczenia się przez całe życie przybliżając ofertę kształcenia w Cieszynie, akademickiej stolicy Śląska Cieszyńskiego.

Na scenie zobaczycie i usłyszycie reprezentantki  władz cieszyńskich  uczelni po to by „z pierwszej ręki” poznać aktualną ofertę edukacyjną skierowaną zarówno do absolwentek/ów szkół średnich, jak i osób dojrzałych nabywających czy uzupełniających wykształcenie na poziomie licencjatu, magisterium czy podyplomowym. Nowe kierunki studiów oraz specjalności pojawiają się zarówno na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji i Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, jak i na Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Kongres, który ma miejsce we wrześniu daje dodatkową możliwość podjęcia trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych, bo to czas dodatkowej rekrutacji. Warto pomyśleć też o kosztach i formach (e-learning) edukacji, a studia podejmowane lokalnie mają wiele zalet związanych m.in. z niższymi kosztami utrzymania i  zainteresowaniem lokalnych pracodawców. Na kongresie pojawi się także licznie reprezentowany Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, który od lat sytuuje się najwyżej w kształceniu informatycznym na całym Śląsku; jest też duże zainteresowanie nauką w klasie wojskowej.

Kongres może stać się dla nas uczestniczek i uczestników okazją do przedłożenia społecznego mandatu władzom samorządowym i władzom uczelni, by wypracowali dla dobra naszego regionu wspólną strategię nadawania Cieszynowi akademickiego charakteru. Studiujemy przecież nie tylko po to by nabywać wiedzę, ale wchodząc w progi uczelni oczekujemy też wyjątkowego klimatu decydującego o specyficznej atmosferze miasta.

W następnych numerach „Wiadomości Ratuszowych” napiszemy o nowych technologiach służących kobietom, o cyfrowej edukacji dla kobiet, o wsparciu przedsiębiorczości kobiet przez instytucje regionalne i lokalne inicjatywy oraz o  oczekiwaniach przed wyborami – z perspektywy kobiet.

Przypominamy, że bezpłatne wejściówki są już do odbioru w Kasie Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Aktualne informacje są naszej stronie www.klubkobietkreatywnych.pl i na www.facebook.com na profilu Klub Kobiet Kreatywnych.

Plakaty z programem  będą w Cieszynie na słupach ogłoszeniowych od 25 sierpnia. W dniu kongresu w teatrze rozdamy program kongresu z dokładnymi godzinami poszczególnych części i z lokalizacją stoisk w Parku Kobiet. Park Kobiet to strefa wiedzy i rozrywki usytuowana w przestrzeni teatru w trzech sferach: edukacja/nowe technologie, moda i uroda, zdrowie. Zapraszamy kobiety i mężczyzn do wspólnego spędzenia czasu, dyskusji, zadawania pytań, zawierania znajomości, pozyskiwania wiedzy i ważnych dla rozwoju inspiracji.

W imieniu KKK Roma Rojowska

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec