19 listopada – Panel menedżerek instytucji kultury pt. „Budujemy widownię instytucji kultury”

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Was do uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury. Częścią konferencji, którą chcemy Was szczególnie zainteresować jest panel menedżerek instytucji kultury pt. „Budujemy widownię instytucji kultury”, który poprowadzi dr Jolanta Skutnik z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Organizatorem panelu jest Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych. Proponujemy Wam kobiecą perspektywę na problematykę zarządzania oraz marketingu w Cieszynie, mieście kultury, przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej, ul. Mennicza 46 (uroczyste rozpoczęcie konferencji o godzinie 10:00).
Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w konferencji jest potwierdzenie udziału na e-mail: malgorzata@syrokosz.kx.pl , bądź telefonicznie na nr telefonu +48 570 263 265 do środy 18 listopada do godz. 15:00.
Pełny program konferencji znajduje się poniżej.
Organizatorem konferencji jest Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej.
Panel menedżerek kultury jest częścią działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie KKK w ramach projektu „Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet Śląska Cieszyńskiego w życiu publicznym w okresie od 01.09.2015 do 30.11.2016 w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Partnerem wspierającym projektu jest Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Program III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury- D19.11.2015 r. (czwartek)

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji
10:00-10:20 Oficjalne rozpoczęcie konferencji (wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prezesa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, Starosty Powiatu Cieszyńskiego, Burmistrza Miasta Cieszyna)
10:20 – 12:20 Sesja plenarna I
Przewodniczący – prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
10:20 -10:40 dr hab. Rafał Kasprzak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ekonomia wydarzenia kulturalnego
10:40- 11:00 dr Paweł Maciąg – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Historyk sztuki – czy jest jeszcze potrzebny w procesie kreowania kultury?
11:00 – 11:20 dr Magdalena Sobocińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wdrażanie założeń koncepcji marketingowych przez instytucje kultury jako wyraz ich rynkowego zorientowania
11:20 – 11:40 dr hab. Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kształtowanie uczestnictwa w kulturze i w relacjach międzykulturowych
a komercjalizacja obszaru kultury i globalizacja konsumpcji
11:40 – 12:00 dr Barbara Mróz-Gorgoń – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Grzegorz Hajduk – Uniwersytet Rzeszowski
Rola strategii marketingowej w zarządzaniu rozwojem instytucji kultury
i brandingu
12:00 – 12:20 Dyskusja
12:20 – 13:00 Lunch – Książnica Cieszyńska
13:00 – 14:00 Zwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej – warsztaty renowacji starodruków
i inkunabułów
14:00 – 15:40 Sesja plenarna II
Przewodniczący – dr hab. Rafał Kasprzak
14:00 – 14:20 mgr Piotr Firych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Rynek festiwalowy w Polsce: uwarunkowania i główne problemy”
14:20 – 14:40 mgr inż. Mateusz Tomanek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Zarządzanie przez kompetencje w kulturze”
14:40 – 15:00 mgr inż. Wiesław Wasilewski – Uniwersytet Szczeciński
„Zastosowanie controllingu w zarządzaniu instytucją kultury”
15:00 – 15:20 mgr Małgorzata Małecka – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
„Rola zabytków industrialnych w kreowaniu wizerunku wybranych miast województwa śląskiego”
15:20 – 15:40 Dyskusja
15:40 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:40 Panel Menedżerek Kultury – „Budujemy widownię instytucji kultury”
Prowadzenie: dr Jolanta Skutnik – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
mgr Romualda Rojowska – Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych
Udział:
mgr Łucja Brzeżycka, Książnica Cieszyńska
mgr Cecylia Gasz-Płońska – Dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury DOM NARODOWY
mgr Renata Karpińska – Kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Cieszynie
mgr Edyta Molęda – Menedżerka Etnochaty „Topolej” w Goleszowie
mgr Aneta Okupska-Pońc – Właścicielka Etnochaty „Topolej” w Goleszowie
mgr Kama Pawlicka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Anna Piszkiewicz, Wiceprezes Sekcji Kobiet Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej
mgr Monika Sabela-Kukuczka – Dyrektor Oddziału BGŻ BNP PARIBAS w Cieszynie

17:40 – 18:00 Przerwa kawowa
18:00 – 19:20 Sesja plenarna III
Przewodniczący – dr Łukasz Wróblewski
18:00 – 18:20 mgr Joanna Śmietanka – Uniwersytet Wrocławski
„Sponsoring jako źródło finansowania w kulturze muzycznej”
18:20 – 18:40 dr Michał Czuba – Uniwersytet Śląski w Katowicach
„Sponsoring kultury jako element strategii marketingowych przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne”
18:40 – 19:00 mgr Katarzyna Pietraszek-Dawid – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej „Zastosowanie marketingu w instytucjach kultury
na przykładzie Strzeleckiego Ośrodka Kultury”
19:00 – 19:20 Dyskusja
19:30 – 20:30 Zwiedzanie Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

Written by:

Redaktor naczelna portalu cieszynskienaobcasach.pl i magazynu CIESZYŃSKIE NA OBCASACH, prezeska Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec